PORTFOLIO

Single-Family

Fritz Architecture
MAPLE REMODEL, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

MAPLE REMODEL
Sebastopol, CA

Barlow Farmhouse, Sebastopol, CA - Paul Frtitz, Architect

BARLOW FARMHOUSE
Sebastopol, CA

Graton Renovation, Graton, CA Paul Fritz, Architect

GRATON RENOVATION
Graton, CA

West End ADU, Santa Rosa, CA - Fritz Architecture

WEST END ADU
Santa Rosa, CA

Bennett Ridge Residence, Santa Rosa, CA - Fritz Architecture

BENNETT RIDGE RESIDENCE
Santa Rosa, CA

Robinson House, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

ROBINSON HOUSE
Sebastopol, CA

Polk Street ADU, Santa Rosa, Ca - Fritz Architecture

POLK STREET ADU
Santa Rosa, CA

Bodega Avenue/High Street Addition, Sebastopol, Ca - Fritz Architecture

BODEGA AVENUE/HIGH STREET ADDITION
Sebastopol, CA

Danville Remodel and Addition - Danville, CA - Fritz Architecture

DANVILLE REMODEL AND ADDITION
Danville, CA

Sebastopol Home Office, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

SEBASTOPOL HOME OFFICE
Sebastopol, CA

Redwood Residence, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

REDWOOD RESIDENCE
Sebastopol, CA

Parquet Remodel, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

PARQUET REMODEL
Sebastopol, CA

Henry House, Sebastopol, CA - Fritz Architecture

HENRY HOUSE
Santa Rosa, CA

Mill Street Addition, Santa Rosa CA - Fritz Architecture

MILL STREET ADDITION
Santa Rosa, CA

Tupper Street Addition, Santa Rosa, CA - Fritz Architecture

TUPPER STREET ADDITION
Santa Rosa, CA